ODVETRANÁ FASÁDA FUNDERMAX ZVOLEN DEKOR 0931 AKRO ALMOND

Jedna zo zložitejších realizácii, v ktorej prevládali šikmé plochy a zalomenia obkladu Fundermax. Nechávame však po sebe výborný výsledok a spokojných majiteľov. Použitý bol Fundermax  0931 Akro Almond .