NED ATELIER, s.r.o.

Architekt z NED ATELIÉR, viac ako iba architekt

 

Chemnitz-Stadthalle-cmeinketumblrcomArchitekt je človek, ktorý vytvára druh umenia, s ktorým sa každodenne dostá­va do kontaktu. Obklopuje nás na každom kroku, pohybujeme sa v nej, pôsobí na našu psychiku a na naše vnímanie sveta. Architekt dneška musí vedieť prepojiť minulosť s budúcnosťou cez prítomnosť. Práve preto sa architektúra stáva jedným z najzodpovednejších , najkreatívnejších ale aj najťažších nevýrobných povolaní. I preto si architekt aj architektúra zasluhujú vašu pozornosť.

Moderná doba by nám, archiektom, mala uľahčovať prácu najmä vďaka počítačovému boomu, ktorý prinášajú grafické programy,  ktoré dokážu vychrliť množstvo návrhov, plánov a vizualizácií stavieb bez potreby zložitých meraní a výpočtov. V určitom zmysle je to vítaná pomoc. Ale… Vždy sa nájde nejaké ale.

Architektúra včera, dnes a zajtra.

Ešte v osemdesiatych rokoch minulého storočia existovali seriózne prognózy o hypermoderných stavbách a stavebných materiáloch budúcnosti, či o stavebných robotoch, ktorí budú projektanti, architekti, geodeti, stavbári, inštalatéri, elektrikári a stavebné stroje zároveň.  Nestalo sa tak. Máme za sebou dobu, kedy sa takéto plány brali celkom vážne. Súčasnosť je úplne iná. Ľudstvo si totiž uvedomilo hrozbu rapídneho poklesu neobnoviteľných a v mnohých prípadoch tiež obnoviteľných zdrojov tejto planéty. Zistili sme, že ak chceme našim potomkom zanechať Zem, na ktorej sa aspoň bude dať prežiť, ak nie komfortne žiť, musíme premýšľať ekologicky. A to je práve jedným z hlavným princípov a spôsobov tvorby NED ATELIÉR.

bungalov 01Ako moderní architekti musíme teda pracovať a myslieť hlavne ekologicky. Vraciame sa späť k prírode. Koho by napadlo, že sa dnes opäť na stavebné výslnie dostanú materiály, ako slama, hlina, kameň, nepálené tehly a podobne?  A presne to sa deje. Architekt z NED ATELIÉR nie je v žiadnom prípade nejaký človek, zatvorený v teplej kancelárií pri počítači. Musíme ovládať nielen projektovanie, ale aj iné vedecké odvetvia. K nim v súčasnosti patrí okrem matematiky a geometrie aj fyzika, meteorológia, hydrológia, geológia, dynamika, termodynamika, akustika, statika… a to je len zlomok odborností, v ktorých musíme byť doslova v obraze. Architektom sa človek nestane vyštudovaním vysokej školy, ani prečítaním množstva najodbornejšej literatúry. Architektúrou musí jednoducho žiť. Po celý život. Kvalitný architekt musí zdolávať množstvo stresových situácii, zoznamovať sa denne s novinkami, hľadať, bádať, počítať, skúmať, skúšať. Dôležitou je okrem praxe aj potreba spoznávania nových stavebných technológií a  rozumieť základným manažérskym schopnostiam. Áno. Dnes nie je architekt  samotárom. Máme tím ľudí, ktorým dôverujeme, a s ktorými spolupracujeme pri každom projekte. Manažérske riadenie musí obsahovať u architektov schopnosť plánovať, organizovať aj ovplyvňovať. A toto sa dá najlepšie naučiť praxou a nie formálnym štúdiom. Prečo je to také zložité? Projektovanie stavieb dneška zahŕňa v sebe množstvo úkonov, ktoré by jednotlivec sám nezvládol. Zvlášť, ako ho tlačí čas. Pri moderných stavbách, a hlavne tých s ekologickým prívlastkom, musia architekti zohľadniť prírodné faktory (pohyb slnka, skladbu podložia, orientáciu a členitosť stavebného pozemku, meteorologické prvky a podobne), tiež štruktúru netradičných materiálov vo vzťahu k ich namáhaniu (pod pojmom netradičné materiály by sme si skôr mali predstaviť tradičné – drevo, hlina, kameň). Ale tiež mnoho fyzikálnych faktorov, ktoré sa už dnes nedajú obísť (tepelné mosty, úniky tepla a podobne).

Dnes sa skutočne preferujú čisté a otvorené dispozície, čisté línie. Tajomstvom krásy bola aj je – jednoduchosť, a istá ľahkosť architektúry domu. Veľmi dôležité je svetlo, ktorého musí byť veľa, ono najviac dotvára dobrú architektúru.”

Našou vášňou je architektúra.

V podstate sa skladá architektúra zo štyroch hlavných častí. Okrem tvorivej práce, ktorá je nevyhnutná a samozrejme je pre nás kyslíkom, ktorý potrebujeme ako kreatívni architekti dýchať, v opačnom prípade by sme “uhynuli” , je dôležitou osveta a komunikácia s verejnosťou t.j. prípadnými investormi a stavebníkmi a osobný kontakt nimi. Treťou časťou práce architekta je koordinácia všetkých profesií, ktoré sa na stavbe podieľajú. Tou poslednou, a najmenej vnímanou verejnosťou, je vybavovanie vyjadrení rôznych orgánov štátnej správy a stavebných povolení – inžinierska činnosť. Neustále zavádzame nové spôsoby komunikácie, do projektov pridávame technologické novinky a nebránime sa ani náročným výzvam, novým materiálom a postupom, či projektom v extrémnych podmienkach.

Ako teda byť dobrým architektom? Vlastne jednoducho. Musíte sa v tej práci nájsť, musí vás to baviť. A nás v NED ATELIÉR to teda baví,a poriadne. Z psychologického hľadiska je to jasné – ak nájde človek v nejakej práci zaľúbenie, snaží sa byť v nej dobrý, dokonca najlepší. Toto je ten najsprávnejší smer. Smer plný vonkajších a vnútorných inšpirácií, nápadov a v neposlednom rade snov a sily a vytrvalosti potrebnej na ich splnenie. Smer zameraný na udržateľnosť zdrojov. Áno, a jednoduchou skratkou pre takúto architektúru je NED ATELIÉR

Kontakt +421 948 45 46 49

Architekti sústredení okolo stavieb nízkoenergetických domov sa formovali niekoľko rokov a ich skúsenosti rastú dodnes. NED ATELIER  je tím profesionálov, ktorí vo svojom odbore pracujú už mnoho rokov – každý však rôzne. Po niekoľkoročnej vzájomnej spolupráci sme sa sústredili na stavbu nízkoenergetických domov a tak vznikol NED Atelier. V našom tíme je každý člen dôležitý.


Zoltán Belokostolský

Ing. arch. Zoltán Belokostolský

konateľ, architekt
email: nedatelier@nedatelier.sk
tel. č.: +421 948 45 46 49

Sídlo firmy

NED ATELIER

Karloveské Rameno 4
84104 Bratislava
Slovensko

 


 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *